Dragoljub M. V. P.

der Serbe, diplomierter Vater,

Schriftsteller und Musiker

FJM home FJM music literatur srpski literatur de. i ging φιλοσοφία my movies yoga and me my guests friends
filozofija dipl. oca filozofija dipl. ljubavnika filozofija dipl. ljubavnika Flying Joymaker
φιλοσοφία-sr filozofija dipl. oca filozofija dipl. čoveka  filozofija dipl. ljubavnika φιλοσοφία-de

Filozofija diplomiranog čoveka


Doživljaj savršenog jedinstva

ili Metafizika 21. vekaaudio files:


01 Predgovor                                                        03:00

02 Obračun s filozofijom                                        10:13

03 Šta je doživljaj savršenog jedinstva                    01:15

04 Doživljaj egzistencijalno nevažnog                      02:35

05Umetnost stvaralačkim delovanjem na materijale 00:35

06 Umetnost stvaralačkim delovanjem mentalnog   20:14

07 Doživljaj egzistencijalno važnog                         05:31

08 Nevažno, važno i sreća                                     04:50

09 Psihoanaliza nojeva                                           02:38

10 Gde smo kad smo?                                           01:47

11 Sirova energija                                                  05:01

12 Sirova materija                                                 05:32

13 Priroda                                                             02:13

14 Život                                                                 03:39

15 Mozak                                                              01:45

16 Porcija energije s identitetom                             03:20

17 Četiri nivoa svesnosti                                         06:33

18 O takozvanom transcendentalnom                      02:01

19 Poštena igra Jedinog igrača u meču na jedan gol 10:05

20 Dobronamernost, nedobronamernost i ...            01:58

21Sticanje dobronamernosti kao nasledne osobine  06:43

22 Konkretno doživljavanje savršenog jedinstva      06:58

23 Završna reč                                                       01:45

24 Dodatak osvešćenom čoveku                            02:46

25 Još jednom o umetnosti                                     05:11

filozofija dipl. ljubavnika

You Tube videos play list: „filozofija diplomiranog čoveka“

filozofija dipl. ljubavnika filozofija dipl. ljubavnika filozofija dipl. ljubavnika filozofija dipl. ljubavnika filozofija dipl. ljubavnika