Dragoljub M. V. P.

der Serbe, diplomierter Vater,

Schriftsteller und Musiker

FJM home FJM music literatur srpski literatur de. i ging φιλοσοφία my movies yoga and me my guests friends
φιλοσοφία filozofija dipl. oca filozofija dipl. oca filozofija dipl. oca Flying Joymaker
φιλοσοφία-sr filozofija dipl. oca filozofija dipl. čoveka  filozofija dipl. ljubavnika φιλοσοφία-de
filozofija dipl. oca filozofija dipl. oca filozofija dipl. oca filozofija dipl. oca

YouTube videos playlist “filozofija diplomiranog oca”

sve kao PDF:


pojam Boga

pojam gravitacije

pojam Kosmosa

pojam  materije

pojam prirode

pojam umetnosti

pojam Univerzuma

pojam života

pojmovi doživljavanja i doživljaja

pojmovi prostora i vremena

pojmovi uma, razuma, duha, duše

tri glavne teme filozofije

tri nemogućnosti univerzuma

Šamanizam kao praksa i filozofija

sve kao PDF:


Definicije najvažnijih pojmova

Hegelova lepa ċerka Sofija

Kako zaista radi mozak?

Nesto malo o umetnosti

Subjekt, objekt i apsolut

Šta je blaženstvo?

Šta je zaista rekao Hermes?


Sveska Andjelijina

Sveska Nikolina

Sveska Ilijina

Sveska Marijina


Metafizika 21-og veka

filozofija dipl. oca filozofija dipl. oca

sve kao AUDIO files:


Definicije najvažnijih pojmova

* * *

Hegelova lepa ċerka Sofija

Kako zaista radi mozak?

* * *

Subjekt, objekt i apsolut

Šta je blaženstvo?

Šta je zaista rekao Hermes?


Karl Marx i

duša koje nema-1


Karl Marx i

duša koje nema-2


Karl Marx i

duša koje nema-3


St. W. Hawking i njegovi

protiv amatera

Stvar po sebi, stvar za sebe, stvar za mene, stvar ze treće, stvari ni za koga i stvari za sve