Dragoljub M. V. P.

der Serbe, diplomierter Vater,

Schriftsteller und Musiker

FJM home FJM music literatur srpski literatur de. i ging φιλοσοφία my movies yoga and me my guests friends


Škola za gitaru deo br. 1


Škola za gitaru deo br. 2


Škola za gitaru deo br. 3

SR. Dances for G.& B. flamenco Kinderlieder

progresija muzičkih akorada ili

polni odnosi medju živim bićima

(što ovo mogu shvatiti samo ljudi

koji poznaju muzičku harmoniju,

a ujedno imaju «žicu» i

Interesovanje za metafiziku

sexualnih odnosa - nije moja briga!)


Film br. 1

Film br. 2

Film br. 3

Film br. 4

Film br. 5

Film br. 6

Film br. 7

Film br. 8

Flying Joymaker
Album N°6 Balkan Express    Balkan Soul  starogradske poezija SCG makedonske igre fjm + MIDJay Ketron vranjanske SR Folk Songs ex-YU folk scrapbook ballet makedonija SR. Dances for G.& B. lessons flamenco Kinderlieder my guitar evergreens by fjm