Dragoljub M. V. P.

der Serbe, diplomierter Vater,

Schriftsteller und Musiker

FJM home FJM music literatur srpski literatur de. i ging φιλοσοφία my movies yoga and me my guests friends
filozofija dipl. čoveka φιλοσοφία-de Flying Joymaker
φιλοσοφία-sr filozofija dipl. oca filozofija dipl. čoveka  filozofija dipl. ljubavnika φιλοσοφία-de

Filozofija diplomiranog ljubavnika


a-Andjelijina sveska

b-Nikolina sveska

c-Ilijina sveska

d-Marijina sveska


Samo AUDIO files:


Br. 8 – o Božjoj zapovesti za pârenje

Br. 30 – o ljubavi

Br. 54 – o vernosti

Br. 72 – o monotoniji u ljubavnoj vezi

Br. 75 – o kupovanju „ljubavi“

Br. 95 – o očekivanjima i razočarenjima

Br. 103 – o propaloj ljubavi

Br. 110 – o sex-apstinentima (1)

Br. 118 – o tugovanju za „tudjom“ osobom

Br. 121 – o traganju za „osobom života“

Br. 137 – o tipovima muškaraca

Br. 138 – o sex-partnerima

Br. 143 – o sex apstinentima (2)

Br. 144 – o usamljenima

Br. 145 – o veselim samotnjacima


φιλοσοφία-de φιλοσοφία-de φιλοσοφία-de φιλοσοφία-de φιλοσοφία-de φιλοσοφία-de φιλοσοφία-de

You Tube videos play list: „filozofija diplomiranog ljubavnika“