Dragoljub M. V. P.

der Serbe, diplomierter Vater,

Schriftsteller und Musiker

FJM home FJM music literatur srpski literatur de. i ging φιλοσοφία my movies yoga and me my guests friends
φιλοσοφία-sr filozofija dipl. čoveka Flying Joymaker
φιλοσοφία-sr filozofija dipl. oca filozofija dipl. čoveka  filozofija dipl. ljubavnika φιλοσοφία-de

samo AUDIO files:


Br. 1 – o prolaznosti

Br. 9 – o medjuljudskim odnosima (1)

Br. 12 – potencijalnom samoubici

Br. 14 – o reinkarnaciji (1)

Br. 20 – o medjuljudskim odnosima (2)

Br. 22 – o slobodi govora

Br. 27 – o saradnji s Konstelacijom

Br. 33 – konstitutivno Ništa

Br. 35 – o neispravnom odgovaranju sa „ne“

Br. 36 – o herojima koji dišu punim plućima

Br. 37 – o vodjama i podanicima

Br. 45 – o reinkarnaciji (2)

Br. 47 – o Djavolu

Br. 58 – o otadžbini

Br. 64 – o tome ko treba sudije i advokate

Br. 67 – o kupovanju mudrosti

Br. 80 – o tituliranju ljudi

Br. 91 – o ekstremima

Br. 99 – o filozofima (1)

Br. 105 – o uobraženosti i ponosu

Br. 107 – o filozofima (2)

Br. 111 – o svrsi ljudskog mozga

Br. 113 – o zavisnicima (1)

Br. 114 – o filozofiji kao (ne)nauci

Br. 119 – o zavisnicima (2)

Br. 123 – o Srbima i Švajcarcima

Br. 126 – o ne-dijalktičkom materijalizmu

Br. 127 – o filozofiji, ideologiji, ...

Br. 128 – o ideologiji Švajcaraca

Br. 129 – o vernicima Srbije, Rusije, ...

Br. 131 – o svetom Trojstvu

Br. 133 – o raju za „invalide rada“

Br. 134 – o revolucionarima

Br. 139 – o primitivizmu siromašnih i bogatih

Br. 141 – o tome ko u čiju decu da investira

Br. 147 – o religijskim stavovima

Br. 148 – o egocentricima i egoistima

filozofija dipl. čoveka filozofija dipl. čoveka filozofija dipl. čoveka

filozofija diplomiranog oca

YouTube videos playlist “filozofija diplomiranog oca”

filozofija dipl. čoveka filozofija dipl. čoveka filozofija dipl. čoveka filozofija dipl. čoveka